Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дiяльнiсть фiнансової установиФК № 35315.11.2012Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послугд/н
ОписТовариство включене в реєстр фiнансових установ - Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи серiї ФК № 353 вiд 15.11.2012р., видане Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, строку (термiну) дiї документа безстроковий. Товариство має намiр продовжувати дiю сертифiкату (за необхiдностi). Iнших дозволiв або лiцензiй Товариство не має, отримувати не планує.