Дата розміщення: 24.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дiяльнiсть фiнансової установиФК № 35315.11.2012Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послугд/н
ОписТермiн дiї лiцензiї необмежений, тому iнформацiя стосовно прогнозу емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не наводиться. Емiтент планує користуватися цiєю лiцензiєю в майбутньому.