Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ"32597084Україна, м. Київ, д/н, 01030, м.Київ, вул. Пушкінська, буд. 20, кв. 3999.9997
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Литвинюк Володимир Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0.0003
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.